Yksityishenkilöt

• Perheoikeus, avioliitto/avoliitto
– avioehtosopimukset
– ositukset ja omaisuuden erottelut

• Perintöoikeus
– testamentit
– perunkirjoitukset
– perinnönjaot

• Maahanmuuttoasiat
– turvapaikka-asiat
– perheenyhdistämiset
– kansalaisuusasiat

• Lahjoitukset ja lahjakirjat

• Kiinteistöoikeus ja asuntokaupat
– kiinteistöjen ja asuntojen
kauppakirjat
– asuntokauppariidat (kiinteistöt,
asunto-osakkeet)
– asunto-osakeyhtiön ja osakkaan
välinen vastuu

• Lapsioikeus
– lapsen huolto, elatus ja muu
lapsioikeus
– muu perheoikeus, mm.
edunvalvonta, huostaanottoasiat

• Oikeudenkäyntiasiat sekä siviili- että rikosasioissa
– kaikenlaiset riita-, rikos- ja
hakemusasiat tuomioistuimissa

• Vakuutuskorvausasiat

• Vahingonkorvausasiat

• Työsuhdeasiat

• Edunvalvonta-asiat
– edunvalvontavaltuutukset

Yritykset

• Sopimusoikeus
– yritystoiminnan sopimukset ja
tulkintariidat

• Oikeudellinen perintä
– riitaiset velkomusasiat

• Oikeudenkäyntiasiat sekä siviili- että rikosasioissa
– kaikenlaiset riita-, rikos- ja
hakemusasiat tuomioistuimissa

• Vahingonkorvausasiat

• Kiinteistöoikeus ja ympäristöasiat
• Työsuhdeasiat

Kansainväliset yhteydet
• Kostamus